Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden. 

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold.

Grundlaget for prognosen er den nuværende befolkning og den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling. 

Forventet udvikling

I løbet af 2019 faldt befolkningstallet knap 350 personer fra 76.176 til 74.830. Dermed er det tre år siden, vi sidst havde et år med voksende befolkningstal.

Fordelt på aldersgrupper:

  • 0-5 årige (mindre børn): Antallet af 0-5årige ventes at blive stort set det samme som i 2020. Derefter ventes aldersgruppen at falde, så der i 2024 er godt 100 færre børn i aldersgruppen end i 2020.
  • 6-15 årige (skolebørn): Antallet af 6-15årige i kommunen toppede i 2018 efter lang tids ubrudt vækst. Vi kan nu forvente, at seneste års fald fortsætter alle de tolv år prognosen dækker.
  • 16-24 årige (unge): Når de planlagte ungdomsboliger er opført, vil det betyde en stigning i antallet af unge i kommunen. Der ventes derfor et stigende antal unge fra 2022 til 2027.
  • 25-64 årige (voksne): Antallet af 25-64årige ventes at falde igennem hele prognosens periode. Frem til 2024 er der dog tale om et mindre fald. 
  • 65-84 årige (seniorer): Antallet af 65-84årige fortsætter med at stige.
  • 85+ årige (ældre): I løbet af 2020 og 2021 ventes kun en lille ændring i antallet af ældre i kommunen. Fra 2022 og frem ventes derimod en betragtelig vækst i aldersgruppen.

Læs mere om Befolkningsprognose 2020 i notat til Økonomiudvalget