Befolkningsprognose

Hvert år udarbejder Gentofte Kommune en prognose for, hvordan antallet af borgere og alderssammensætningen i kommunen vil udvikle sig 12 år frem i tiden.

Prognosen bliver brugt i planlægning og tilrettelæggelse af de ydelser, der leveres på kommunens store serviceområder; daginstitutioner, skoler og ældrepleje og i forhold til at vurdere de fremtidige indtægts- og udgiftsforhold. 

Grundlaget for prognosen er den nuværende befolkning og den eksisterende og planlagte boligmasse samt de seneste fire års tendenser i fødsler, dødsfald og ikke mindst flytninger ind og ud af kommunen. På den måde indfanger prognosen kendte faktorer og sammenhænge med betydning for befolkningens udvikling. 

Forventet udvikling

I forhold til resten af landet bor her relativt mange børn i skolealderen og tilsvarende udgør de 45-55årige (bl.a. skolebørnenes forældre) en relativt stor del af befolkningen. Samtidig er der også relativt mange ældre på 85 år og derover, mens der omvendt er få 20-35årige i forhold til kommunens størrelse.

I løbet af 2017 oplevede vi for første gang i 10 år, at befolkningstallet ikke voksede, og heller ikke i 2018 blev befolkningstallet større. Den opbremsning, vi så starten på sidste år, er altså fortsat.

Prognosen fordelt på aldersgrupper:

  • Det forventes, at det samlede befolkningstal i løbet af 2019 vil falde en smule, men at det stiger igen, når der i 2021 og 2022 forventeligt er opført flere boliger bl.a. på Tuborg Havn og Ved Charlottenlund station. 
  • For de 0-5årige forventes det største fald at være overstået. Men det babyboom, der har været drøftet på landsplan, ser vi intet tegn på i Gentofte Kommune.
  • Siden 1993 har det været et støt stigende antal børn i aldersgruppen af 6-15årige. I 2018 blev den udvikling dog afløst af et lille fald, og i hele den tolvårsperiode som prognosen dækker, ventes færre og færre børn i aldersgruppen.
  • For de unge (16-24årige) ventes i løbet af 2019 et lille fald, men med opførsel af nye ungdomsboliger, ventes en stigning efter 2021.
  • Blandt de voksne (25-64årige) ventes status quo frem til 2023. Det dækker dog over en forskydning i retning af færre af de yngre voksne og midaldrende (25-54årige) og mere af det grå guld (de 55-64årige). 
  • De seneste års vækst i antallet af seniorer (65-84årige) ventes at fortsætte. 
  • De seneste år er der blevet færre ældre (85+årige), men efter 2021 ventes antallet af borgere i aldersgruppen at stige. 

Læs mere om Befolkningsprognose 2019 i notat til Økonomiudvalget