Genvejsmenu

Social- og sundhedshjælperelev

Du kan blive ansat som social- og sundhedshjælperelev i Gentofte Kommune.

Social- og sundhedshjælperen arbejder i hjemmeplejen og i plejeboliger.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer et år og to måneder i alt – eksklusiv grundforløb. Uddannelsen består af 17 ugers skoleundervisning og cirka 43 ugers praktik inklusiv ferie.

Uddannelsen begynder to gange årligt i januar og august.

Adgangskrav

Du kan begynde som social- og sundhedshjælperelev, når du har bestået grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Du skal have bestået både dansk og matematik på 9. klasseniveau med mindst 02 i karakter inden du begynder på grundforløb.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har du afsluttet folkeskolen inden for det sidste år, skal du følge grundforløb 1 og derefter grundforløb 2. Hvert grundforløb varer 20 uger, og du er SU-berettiget.

Er du under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller er du over 25 år, skal du begynde på grundforløb 2.

Grundforløbet er den indledende del af erhvervsuddannelsens hovedområde, omsorg, sundhed og pædagogik. Du kan ansøge om statens uddannelsesstøtte under grundforløbet. Du kan læse mere om grundforløbet på SOSU C’s hjemmeside.

En ansættelse i Gentofte Kommune er betinget af, at du kan fremvise en tilfredsstillende privat straffeattest.

Undervisning på skole

Du bliver undervist i uddannelsesspecifikke fag, valgfrie specialefag og valgfag. Undervisningen er tematiseret og projektorienteret. Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, diskussioner, mundtlige fremstillinger, rollespil, praktiske øvelser og studiebesøg.

I undervisningen anvendes der informationsteknologi, og der er indlagt studietimer og temadage.

Undervisningen foregår på SOSU C i Gladsaxe, Herlev eller Brøndby.

Yderligere oplysninger om social- og sundhedshjælperuddannelsen findes på SOSU C's hjemmeside.

Praktik

Alle elever er sikret praktikplads i de to praktikperioder. Praktikken foregår i den kommunale ældrepleje enten i borgerens hjem eller i plejeboliger.

Praktikuddannelsen er på 37 timer om ugen, og i Gentofte Kommune har du som udgangspunkt ingen weekend-, aften- eller nattevagter. Praktikforløbene planlægges individuelt, og du tilknyttes en vejleder, som oplærer og støtter dig undervejs i praktikken.

Det er et krav, at du kan færdes sikkert på cykel i trafikken og benytter egen cykel og cykelhjelm i praktikperioden i hjemmeplejen.

Elevløn

Du er ansat som elev i Gentofte Kommune under hele uddannelsen, og du får løn under hele forløbet.

Elevlønnen under hovedforløb udgør:

 • Cirka 8.000 kroner per måned for elever under 18 år
 • Cirka 10.500 kroner per måned for elever over 18 år.

Er du over 25 år, og har du et års relevant beskæftigelse, kan du ansøge om voksenelevløn på cirka 20.400 kroner per måned efter gældende regler.

Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at du inden for de seneste fire år før uddannelsesaftalens indgåelse har været beskæftiget:

 • Inden for overenskomstens område
 • Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejende/private plejehjem
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • Som handicaphjælper på voksenområdet, eller
 • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit per uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem otte og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 procent. Ansættelse under otte timer gennemsnitlig per uge samt praktik medregnes ikke.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Når vi søger social- og sundhedshjælperelever, vil du kunne finde et stillingsopslag på vores hjemmeside under job, ansøgningsfrist vil fremgå af stillingsopslaget. Du ansøger gennem stillingsopslaget via vores online rekrutteringssystem.

Du har mulighed for at udskrive ansøgningsskemaet her på siden eller i stillingsopslaget. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og uploades i feltet ’Ansøgning’, når du søger stillingen.

Husk også at vedlægge relevant dokumentation:

 • 9. klasses afgangsbevis samt dokumentation for øvrig skoleuddannelse gennemført efter 9. klasse
 • Personlig uddannelsesplan
 • Evt. grundforløbsbevis for grundforløb 2
 • Dokumentation for arbejdserfaring.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte uddannelseskonsulenterne:

Connie Crone, Tlf. 39 98 65 74, cocr@gentofte.dk
Trine Tullin, Tlf. 39 98 65 72, trtu@gentofte.dk  
Louise Ystrøm, Tlf. 39 98 65 73, lds@gentofte.dk