Sygeplejestuderende

Hvis du er ved at uddanne dig som sygeplejerske, kan du komme i klinik i Gentofte Kommune.

Sygeplejerskeemblem

I Gentofte Kommune har vi fokus på faglighed, kvalitet og udvikling i uddannelsen af studerende. Vi har cirka 18 kliniske vejledere, hvoraf to tredjedele er ansat i hjemmesygeplejen og en tredjedel er ansat i plejeboligerne.

De kliniske vejledere er tilknyttet to interne kliniske netværksgrupper, som sammen og på tværs samarbejder om hele tiden at være opdaterede i forhold til ny relevant viden og om at implementere nye reformer og tiltag relateret til sygeplejeuddannelsen.

Derudover er der tre uddannelseskonsulenter og en uddannelseskoordinator ansat til at varetage den overordnede uddannelsesplanlægning af cirka 100 sygeplejestuderende årligt samt ansættelsen og uddannelsesplanlægningen af alle sosu-hjælperelever og -assistentelever i kommunen.

Gentofte Kommune modtager først og fremmest studerende fra Professionshøjskolen Metropol og er godkendt til at have studerende på alle niveauer eller forløb i uddannelsen.

Læs mere om sygeplejeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol via linket nederst på siden.

Klinik i Gentofte Kommune

Du vil altid være tilknyttet en klinisk vejleder, men vil som udgangspunkt også have vejledning og samarbejde med andre sygeplejersker og tværfaglige samarbejdspartnere. I kommunen arbejder vi på mange niveauer med at udvikle en praksis, der i stadig højere grad er med til at styrke den enkelte borgers empowerment i et sundhedsfremmende perspektiv.

Vi arbejder med stadig større fokus på områder som faglig dialog, rehabilitering og digitale styringsredskaber. Når du ved, hvilket kliniksted du er blevet tilknyttet, anbefaler vi, at du søger nærmere information om stedet her på vores hjemmeside.

Du skal forvente at bruge dit eget tøj på dit kliniske undervisningssted, med mindre andet er aftalt lokalt.
Gentofte Kommune kan ikke tilbyde beklædnings- eller kørselsgodtgørelse, idet studerende ikke er kommunalt ansatte.
 
Læs mere om hjemmesygeplejen under 'Hjælp og pleje' og plejeboligerne under 'Ældre- og plejeboliger' via linkene nederst på siden.

Yderligere oplysninger

Har du specifikke ønsker eller hensyn i forhold til klinikken, bedes du kontakte en uddannelseskonsulent inden start, ligesom vi også kan inddrages i løbet af din klinik, hvis der skønnes behov for det. Det er som udgangspunkt bedst at kontakte os på e-post, da vi har mange aktiviteter ud af huset.

Kontakt

Uddannelsesteamet arbejder sammen om alle tre sundhedsuddannelser, men vi har hver en primær uddannelsestilknytning.

Sygeplejestuderende: uddannelseskonsulent Trine Tullin, Tlf. 39 98 65 72, trtu@gentofte.dk
Hjælperelever: uddannelseskonsulent Connie Crone, Tlf. 39 98 65 74, cocr@gentofte.dk
Assistentelever: uddannelseskonsulent Louise Ystrøm, Tlf. 39 98 65 73, lds@gentofte.dk
Uddannelseskoordinator Mia Lee Lindsey, Tlf. 39 98 65 67, mlli@gentofte.dk.