Gina Løve

Gina er 44 år og Sosu-assistent på Rygårdscenteret. Gina plejer og støtter borgerne med udgangspunkt i den enkeltes borgers resurser. Gina hjælper bl.a. med hverdagsaktiviteter og rehabilitering, så borgerne får et værdigt og respektfuldt liv.