Hanne Aastrup

Hanne er 61 år og har siden 2007 været udviklingssygeplejerske i en stabsfunktion. Hanne startede som hjemmesygeplejerske i 1995 og har i løbet af årene også arbejdet i andre stillinger i kommunen.

- Gentofte Kommune er en organisation med mange virkelig dygtige mennesker og meget potentiale. Jeg har mange gode arbejdsrelationer i hele organisationen – vi bruger hinanden og jeg kan altid ringe og spørge om hjælp. Det giver mig en stor arbejdsglæde.

- Organisationsudvikling er en stor del af mit job. Jeg laver virkelig meget forskelligt og har flyttet mig fagligt igennem årene. Som udviklingssygeplejerske tilrettelægger jeg flere af vores arbejdsprocesser, f.eks. i plejeboligerne.

- Jeg støtter og medvirker til at udvikle medarbejdernes samspil med borgerne og konkretiserer kommunens strategier på vores arbejdsområde. Det sker i tæt samarbejde med lederne. Det er jeg rigtig glad for - både den tillid jeg oplever fra lederne, og det at jeg får lov til at tage så stor del i udviklingen af vores arbejdsmetoder. Det skal give mening ude hos borgeren og kunne bruges til noget.

- Jeg får i det hele taget lov til at tage del i mange givende og sjove processer – også de politiske, som f.eks. i opgaveudvalget om vores Værdighedspolitik og fordelingen af puljemidler til spændende projekter.

- Jeg har tidligere været leder, og det giver et særligt blik på måderne at organisere opgaverne på. Der er mange muligheder for at udfolde sine kompetencer, og det trives jeg med. Der er også gode muligheder for at videreuddanne sig – f.eks. har jeg en master fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.

- Selv har jeg ikke brug for en skarp grænse mellem arbejde og fritid. Men der var en periode, hvor jeg havde brug for fleksibilitet i mit privatliv, og hvor jeg var på plejeorlov. Der oplevede jeg stor forståelse, velvilje og opbakning fra både min leder og mine kollegaer. Min hjemmearbejdsplads giver mig også den fleksibilitet, jeg har brug for. 

- Jeg er rigtig glad for mit arbejde - jeg får lov til at bruge mig selv, bruge min nysgerrighed og udvikle mig, og det er en kæmpe drivkraft for mig. Der er højt til loftet og mange muligheder, og derfor bliver jeg her til jeg skal på pension. Men jeg er slet ikke klar til at stoppe endnu, og oplever stadig meget.