Lisa Skov

Lisa er 42 år og daglig leder i Center for Netværk, som tilbyder støtte og hjælp til borgere med forskellige diagnoser og sociale problemstillinger. Lisa har været leder i fem år og var tidligere socialpædagog i kommunen.

”Jeg kommer rigtig meget rundt i kommunen. Sammen med sagsbehandlerne besøger jeg borgerne, eller er til møder med vores samarbejdspartnere på rådhuset. Jeg prioriterer at være tæt på borgerne, for på den måde får jeg en god fornemmelse af, hvad mine medarbejdere møder i deres hverdag”.

”Det er en bevidst ledelsesstrategi, at jeg har ’fingrene i mulden’, og jeg kan mærke, at det giver anerkendelse fra mine medarbejderes side. Jeg kender navnet på alle de over 100 borgere, min afdeling har ansvaret for. Det er vigtigt for mig at møde alle og hjælpe med at vurdere, hvilke indsatser der er brug for. Samtidig lægger jeg vægt på, at mine medarbejdere er der, hvor de brænder mest for at være og yder deres bedste. Jeg gør meget for at få øje på hver medarbejders potentiale”.

”I Gentofte Kommune er der gode vilkår og plads til nye idéer - der er en villighed til at eksperimentere og et stort råderum til at prøve nye ting af. Jeg føler, at der er kontant afregning hver dag – altså at vi gør en positiv forskel. Det gør mig enormt glad. Jeg er stolt af mine medarbejdere og det arbejde, vi udfører”.

”Du kan ind i mellem føle dig lidt alene som leder, og derfor er det vigtigt for mig med et fagligt ledelsesnetværk. Jeg opsøgte fra starten et netværk, og jeg har siden etableret et sparringsnetværk med ligesindede. Jeg kan godt lide at være i ledelsesnetværk og skabe relationer på tværs”. 

”Jeg ser mig selv i Gentofte Kommune i mange år frem, jeg er glad her og har et godt netværk”. 

 

Ansvarlig for siden:

Kommunikation
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,