Sidsel Lemvig Glimberg

Sidsel er 33 år og ansat som projektleder i it-afdelingen. Hun startede som nyuddannet i 2017.

- Gentofte Kommune er en spændende arbejdsplads, med gode værdier. Min oplevelse er, at man vil gøre meget for medarbejderne, og at der er fokus på, at alle har det godt. Hvis der er noget, der ikke fungerer, gør man noget ved det. Jeg føler, at der bliver satset helhjertet på mig som ny medarbejder og at arbejdspladsen investerer i min kompetenceudvikling.

- Jeg har blandt andet været med til at nedsætte et projektteam omkring vores interne it-selvbetjeningssystem. Vi inddrager medarbejdere fra mange forskellige enheder, får styr på processerne og kigger sammen med vores brugere på det, der skal ændres og forbedres, så alle kan være med. Det er berigende at være på et projekt, der mere handler om mennesker, kultur og arbejdsvaner end bare om teknik alene. It-systemerne skal være intuitive, og derfor har vi mennesket bag skærmen i fokus.

- Blandt mine vigtige opgaver er at sikre, at tingene kan leve videre, efter jeg er trådt ud af projektet. Det indebærer bl.a. at finde ud af, hvilke kernemedarbejdere, som skal løfte projekterne fremover.

- I mit team har vi forskellige kompetencer, og vi sparrer meget med hinanden. Det er et stort privilegium at sidde sammen med kollegaer, som har været her i flere år – så er der altid nogen at spørge. Og jeg har en leder, som er god til at argumentere for, hvorfor vi gør, som vi gør. Kompetenceudvikling betyder også meget. Tingene bevæger sig hurtigt inden for it, så som medarbejder skal man være god til at søge ny viden. Det har vi heldigvis gode muligheder for.

- Jeg kan tilrettelægge meget af mit arbejde selv, og min leder stoler på mig og hjælper mig på rette vej. I Gentofte arbejder vi meget i netværk - det højner videndelingen i hele organisationen, og sikrer, at det er de rette personer, der får tildelt opgaverne. Det er en spændende bevægelse, som er sjov og udviklende at bidrage til.

- Jeg oplever, at der er stor forståelse for medarbejdernes privatliv. Med to små børn er jeg rigtig glad for min flekstidsordning, og at jeg kan arbejde hjemme, hvis jeg har opgaver, som kræver en ekstra høj grad af koncentration og fordybelse. Det er meget uformelt, og det gør mig tryg i mit job.