Genvejsmenu

Social- og sundhedshjælperelev

Du kan blive ansat som social- og sundhedshjælperelev i Gentofte Kommune.

Velkommen til Gentofte Kommune

Vi glæder os til at modtage din ansøgning som social- og sundhedshjælperelev.

Social- og sundhedshjælperelev i Gentofte Kommune – det nære sundhedsvæsen

Som social- og sundhedshjælperelev hos os, er du med til at arbejde målrettet ud fra visionen: ’Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune’. Som social- og sundhedshjælperelev hos os:

  • Tager du udgangspunkt i den enkelte borger
  • Bidrager du sammen med borgeren og samarbejdspartnere om sundhed
  • Er du med til at understøtte borgernes ansvar, selvstændighed og handlemuligheder
  • Er du med til at prioritere høj faglig kvalitet, der understøtter rehabilitering hos borgeren

 

Uddannelsens opbygning og varighed

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem skole og praktik. Du kan starte på uddannelsen to gange årligt – i januar og august. 

Hvad kommer du til at arbejde med som færdiguddannet?

Som færdiguddannet social- og sundhedshjælper har du opbygget kompetencer til at udføre praktisk hjælp hos ældre, syge og handicappede borgere, samt pleje- og omsorgsopgaver.

En vigtig opgave for dig bliver at kunne motivere og aktivere borgeren med henblik på at udvikle, vedligeholde og bevare ressourcer.  Du kan læse mere om uddannelsen her:

Social- og sundhedshjælperelev

Dit praktikforløb i Gentofte Kommune

Som social- og sundhedshjælperelev hos os er dit praktikforløb planlagt i to praktikperioder, som foregår både i hjemmeplejen og i plejebolig.

Du er ansat som elev på 37 timer ugentligt. I Gentofte Kommune har du ikke weekend-, aften- eller nattevagter i din elevtid.

Dit uddannelsesforløb planlægges individuelt for dig, og du vil være tilknyttet en praktikvejleder, der er med til at vejlede og støtte dig i dine praktikperioder. Du vil være en del af et lærende fælleskab.

Det er et krav, at du kan cykle og færdes sikkert i trafikken. Du skal også benytte egen cykel og cykelhjelm, når du er i praktik i hjemmeplejen.

Støtte i din uddannelse

Som elev hos os har du i hele din ansættelsesperiode mulighed for at benytte forskellige støttemuligheder på SOSU H.

I Gentofte Kommune har vi et helt specielt undervisningstilbud til dig, der har brug for sprogstøtte i dansk. Undervisningen har fokus på det sundhedsfaglige sprog og din hverdag som elev.

Løn

Som social- og sundhedshjælperelev får du løn af Gentofte Kommune under hele din uddannelse. Du kan læse mere om din overenskomst på FOA’s hjemmeside:

Elevløn/ voksenelevløn 

Ansøgning

Du kan ansøge via dette link:

Ansøg om social- og sundhedshjælperelevstilling i Gentofte Kommune

Her skal du scrolle ned til afsnittet ’Social og sundhed’ og videre til ’social og sundhedshjælperelev’.

Uddannelsesteamet - kontakt

I Gentofte Kommune er vi et uddannelsesteam, der er med til at understøtte dig i dit uddannelsesforløb. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os:

Uddannelseskonsulent Connie Crone  cocr@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 74

Uddannelseskonsulent Louise Ystrøm lds@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 73

Uddannelseskonsulent Trine Tullin trtu@gentofte.dk, tlf. 39 98 65 72

Uddannelseskoordinator Mia Lee Lindsey mlli@gentofte.dk, tlf.39 98 65 67