Nyheder august 2016

Nyheder

Nye anbefalinger til god integration

Flygtninge skal mødes med forventningen om, at de både kan og vil tage medansvar for egen integration, og at de vil bidrage til fællesskabet med de kompetencer, de hver især besidder.

RSS