Nye anbefalinger til god integration

Flygtninge skal mødes med forventningen om, at de både kan og vil tage medansvar for egen integration, og at de vil bidrage til fællesskabet med de kompetencer, de hver især besidder.

Sådan lyder den røde tråd i de mål og anbefalinger, som et opgaveudvalg bestående af borgere og politikere netop har udarbejdet. Målet er at gøre det lettere for flygtninge i Gentofte Kommune at skabe sig en ny og god hverdag i Danmark.

"Opgaveudvalget er kommet med nogle meget brugbare anbefalinger, der i høj grad afspejler de behov, som flygtninge har for at kunne skabe sig en ny og god hverdag. Kort fortalt har de brug for at komme ud på arbejdsmarkedet og få oplevelsen af at gøre nytte, de har brug for at lære sproget, og de har brug for at have et meningsfuldt fritidsliv", siger opgaveudvalgets formand, Søren Heisel, der også er viceborgmester i Gentofte.

De 26 anbefalinger rummer alt lige fra en opfordring til at skabe netværk mellem de virksomheder, der ansætter flygtninge, til et forslag om at styrke samarbejdet mellem sprogskolerne og erhvervsuddannelserne. Et tredje eksempel er en opfordring til at give forenings- og fritidslivet mulighed for at søge særlig støtte til integrationsaktiviteter.

Samlet set lægger de 26 anbefalinger sig indenfor fire temaer: Job- og beskæftigelse, uddannelse, ungeliv og kultur- og fritidsliv.

Kreativ proces

Ifølge Søren Heisel er spændvidden i forslagene et udtryk for den lyst til at gå nye veje, der har præget opgaveudvalgets arbejde. Opgaveudvalget tæller foruden fem kommunalbestyrelsesmedlemmer også 10 borgere med forskellige baggrunde, herunder virksomhedsledere og repræsentanter fra frivillige organisationer.

Centerleder for Frivilligcenter Gentofte, Malene Brandt, er enig med Søren Heisel:

"Det har været en stor styrke for arbejdet, at opgaveudvalget var så bredt sammensat. Det har gjort, at vi er kommet i dybden med de forhold, der har størst betydning for at kunne integrere flygtninge på en god måde. Det er meget vigtigt med sprog og beskæftigelse, men også, at man som borger i en ny kommune bliver en del af lokale fællesskaber fx gennem foreningsaktiviteter. Oplevelsen af at være en del af noget er helt central, og samtidig understøtter foreningsaktiviteter den enkeltes sprogtræning, netværksdannelse og kulturelle introduktion", siger Malene Brandt.

Opgaveudvalgets anbefalinger overleveres til Kommunalbestyrelsen den 29. august, men flere af forslagene er allerede indført i praksis.

"Der er allerede kommet det ud af det, at vi har indført kombinerede sprogundervisnings- og virksomhedspraktikforløb for flygtninge ude på virksomhederne. Det har indtil nu skaffet seks flygtninge i job med løntilskud og en enkelt i varig beskæftigelse i IKEA Gentofte. Med baggrund i opgaveudvalgets anbefalinger håber jeg, vi nu får sat ekstra skub i integrationen her i kommunen", siger Søren Heisel.

Hos varehuschef Mads Kristensen fra IKEA Gentofte, der også sidder i opgaveudvalget, er der også tilfredshed at spore:

"Der er store perspektiver i, at virksomheder, kommune, sprogcenter og frivillige finder nye måder at samarbejde på. Og det har været super, at vi sideløbende med drøftelserne i opgaveudvalget også har kunnet afprøve nye løsninger i praksis og se effekten. For medarbejderne i IKEA har det været fantastisk at følge udviklingen hos de flygtninge, vi har haft i praktik og nu i job. I starten var alt nyt – nu deltager de i vores firmafester, og flere løber med i DHL", fortæller Mads Kristensen.

Læs alle anbefalingerne til god integration på opgaveudvalgets sideAnsvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,