Tilladelse til midlertidig udledning af vand

Midlertidig udledning af grundvand til recipienten Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Skovshoved Havn.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø meddeler hermed tilladelse på en række vilkår til midlertidig udledning af vand fra et sugespidsanlæg på Skovshoved Havn, i forbindelse med tørholdelse af område, hvor der skal nedlægges en underjordisk tank på 18 m3 til brug for en ny marinetankstation. Udledningen forventes at vare 14 dage.

Afgørelsen kan påklages jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 inden 16. januar 2017. Søgsmål ved domstolen skal anlægges inden 19. maj 2017.

Læs mere om tilladelsen og vilkår.

Ansvarlig for siden:

Teknik og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988013,