Ny politik for et værdigt ældreliv

Hverdagen er omdrejningspunktet for den værdighedspolitik, som en enstemmig kommunalbestyrelse vedtog den 20. juni.

Dan Turèll sagde engang, ”men mest af alt holder jeg af hverdagen”.

Det er også den holdning, der går igen, når man ser på de mange besvarelser, der er kommet ind i forbindelse med værdighedspolitikken.

"Man vil gerne fortsætte med at leve det liv, man kender og holder af, selvom omstændighederne ændrer sig", fortæller Bente Frimodt-Møller, der er formand for Socialudvalget og for opgaveudvalget for Værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken beskriver det værdige ældreliv helt overordnet og i forhold til fem temaer: Livskvalitet, selvbestemmelse, mad og ernæring, en værdig død og endelig kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

Mange har bidraget

Forslaget til en værdighedspolitik er skrevet af et opgaveudvalg bestående af fire borgere og fire kommunalpolitikere. Forud for opgaveudvalgets arbejde har ca. 1.200 borgere, pårørende og medarbejdere givet deres bud på, hvad et værdigt ældreliv er. Per Bjarvin, borgerrepræsentant i opgaveudvalget fortæller:

"I opgaveudvalget fik vi præsenteret det store materiale, og det var fantastisk at opleve at ”det er jo sådan værdighed er,” så vi kunne arbejde videre med at skrive politikken med alle bidragene som grundlag".

Bente Frimodt-Møller uddyber:

"Det er en stor styrke for værdighedspolitikken, at der er så mange, der har bidraget, for politikken hviler på en fælles forståelse af, hvordan vi styrker den enkeltes værdighed i hverdagen. Processen med de mange bidrag viste, at vi har et fint serviceniveau og medarbejdere, der agerer, så borgerne oplever værdighed i deres hverdag".

Bente Frimodt-Møller lagde i præsentationen for Kommunalbestyrelsen vægt på, at politikken skal anvendes.

"Det var målet i opgaveudvalget at få en politik, som er konkret og vedkommende og anvendelig som rammen om den daglige praksis. Så nu går et lokalt arbejde i gang med at tale om, hvad betyder dette her for vores måde at tænke, tale og handle".

Værdighedspolitik i alle kommuner

Med vedtagelsen af Finansloven skal alle kommuner inden 1. juli udarbejde en værdighedspolitik for de +65-årige, som modtager ydelser inden for serviceloven.

I Gentofte har beboere i plejeboliger, modtagere af hjemmehjælp og træning eller behandling på Tranehaven, dagcentergæster, beboerpårørende-råd, medarbejdere og ledere, Seniorrådet og Handicaprådet været inddraget i processen.

Et opgaveudvalg med borgere og politikere har på tre møder i marts og april skrevet forslaget til politikken.
Efter sommerferien får alle relevante arbejdspladser politikken ud sammen med supplerende materiale.

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,