Ny politisk arbejdsform kommet for at blive

Den nye politiske arbejdsform, som Gentofte Kommune indførte i august 2015, er blevet evalueret. Erfaringen har været positiv.

Et af hovedelementerne i den nye arbejdsform er en række opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere. To forskere fra Roskilde Universitet har igennem et år fulgt den politiske arbejdsform og interviewet både politikere, embedsmænd og borgere om deres erfaringer og nye roller. 

Professor Jacob Torfing og professor Eva Sørensen siger om evalueringen: 

"De positive forventninger, som politikerne havde til opgaveudvalgene, er stort set blevet indfriet, idet der er kommet mere fokus på politikudvikling, som skabes i et tættere samspil med borgere og lokalsamfund. Samspillet har resulteret i nyskabende politiske løsninger", siger professor Jacob Torfing. 

"En afgørende forudsætning for at de nye politiske arbejdsformer i Gentofte er blevet en succes, er, at politikerne har haft mod til at slippe kontrollen og gå ind i en åben og søgende debat med en bred vifte af borgere, som har udfordret deres forståelse af problemer og udfordringer og givet inspiration til udvikling af nye løsninger," siger professor Eva Sørensen. 

Erfaringer opsamlet i flere opgaveudvalg - nye er på vej

I alt har der været nedsat 11 opgaveudvalg, hvor politikere og borgere har arbejdet tæt sammen om emner som fx erhvervspolitik, ungepolitik og trafiksikkerhed, og partierne bag budgetaftalen har netop peget på yderligere 10 opgaveudvalg, som skal arbejde i 2017 og 2018. 

Borgmester Hans Toft siger: 

"Det har været en meget positiv oplevelse og en stor inspiration at arbejde endnu tættere sammen med borgerne i de politiske beslutninger, og jeg har kun lovord om det grundige og engagerede arbejde, der er blevet lagt i de nye udvalg. Det at definere udfordringer og finde løsninger i tæt samspil med borgerne er bestemt kommet for at blive, og jeg ser frem til, at vi skal udvikle arbejdsformen endnu mere fremover". 

Hans Toft understreger, at den nye arbejdsform er rigtig godt på vej, men at der stadig er rum til forbedringer og udviklingsmuligheder: 

"Jeg er meget glad for, at stort set alle de positive forventninger er blevet indfriet, og at hovedparten af de skeptiske røster er vendt til en positiv holdning. Men selvfølgelig er der ting, der kan justeres og udvikles, og det har vi med evalueringen et godt grundlag for at gøre."

Læs mere om politisk arbejdsform og opgaveudvalg under links.