Gentofte - også et godt sted at arbejde og drive virksomhed

Gentofte Kommunes erhvervspolitik skal sikre fortsat vækst og konkurrencedygtighed for erhvervslivet i kommunen.

Et opgaveudvalg bestående af borgere, virksomhedsejere og lokalpolitikere har i samarbejde med virksomheder i kommunen udarbejdet en erhvervspolitik, der netop er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Erhvervspolitikken understreger, at Gentofte Kommune også er et godt sted at arbejde og drive virksomhed - og sætter fokus på, hvad kommunen kan gøre for fortsat at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens virksomheder og sikre nye arbejdspladser, uddannelser og et godt byliv.

"Gentofte er en god kommune at bo, arbejde og drive virksomhed i. Vi har et attraktivt kultur- og handelsliv, en veluddannet arbejdsstyrke, mange vidensbaserede virksomheder og en stærk iværksætterkultur. Det er styrker, vi gerne vil bygge videre på, så vores virksomheder kan vækste og skabe arbejdspladser - og så vi fortsat er attraktive for nye virksomheder i mange forskellige brancher," siger formand for opgaveudvalget, Søren Heisel (S), der også er viceborgmester i Gentofte.

Den nye erhvervspolitik skal fungere som ramme for en samlet erhvervsindsats, som skal sikre en udvikling i kommunens erhvervsliv, der understøtter en by i balance. Det betyder, at udviklingen skal ses i sammenhæng med både vækst, beskæftigelse og uddannelse, kultur og fritidsliv, bæredygtighed og velfærd.

Den nye erhvervspolitik indeholder et inspirationskatalog med tiltag, som blandt andet gør det nemmere for erhvervslivet at være i dialog med kommunen. Morten Svendsen, administrerende direktør i Assemble A/S og deltager i opgaveudvalget, fortæller:

"Det har været yderst givende at være med i opgaveudvalget både som virksomhedsejer og som borger i kommunen. Jeg har oplevet en meget stor lydhørhed blandt politikerne. Det har været med til at sikre, at vi har fået skabt en erhvervspolitik, der har fokus på at gøre det nemmere at være virksomhedsejer, og med udgangspunkt i de typer virksomheder, vi er i kommunen."

Den nye erhvervspolitik er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. marts 2017.

Læs den nye Erhvervspolitik for Gentofte Kommune (pdf)