Afbrænding af holme i Gentofte Sø

For at forhindre tilgroning af holmene i Gentofte Sø, gennemfører Park og Vej en kontrolleret afbrænding af to af søens holme i januar og februar.

Der vil opstå røgudvikling i forbindelse med afbrændingen. Røgen forventes dog ikke at være til gene for beboere eller besøgende i området, da afbrændingen foretages på et hensigtsmæssigt tidspunkt, i forhold til vind og vejr.

Afbrændingen sker under konstant tilsyn, og vi skilter i området på dagen for afbrændingen, ligesom der bliver lagt information om afbrændingen på Gentofte Kommunes Facebookside.

Af sikkerhedsmæssige årsager vil en mindre del af stiforløbet på vestsiden af søen være spærret under afbrændingen.

Vi forventer, at de to holme kan afbrændes inden d. 28. februar 2018. Selve afbrændingen foretages i løbet af få dage.

Har du spørgsmål til afbrændingen, kan du kontakte Park og Vej på mail park-vej@gentofte.dk