Valg til Folkeoplysningsudvalget

Kommunalbestyrelsen udpeger 12 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget fungerer i en 4-årig periode.

Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning.

Hvem kan indstilles?

For at kunne indstilles til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud, eller fået anvist et lokale.

Hvornår er der frist?

Indstillinger sendes inden den 15. januar 2018 til fritid@gentofte.dk

Eller til:

Kultur, Unge og Fritid

Att. Tine Koch

GentofteRådhus

Bernstorffsvej 161,

2920 Charlottenlund

Mere information

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget på gentofte.dk