Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra sugespidsanlæg på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune, Natur og Miljø meddeler hermed tilladelse på en række vilkår til midlertidig udledning af grundvand fra et sugespidsanlæg på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund, i forbindelse med tørholdelse omkring et fundament som skal tætnes. Udledningen forventes at vare 13 uger.

Afgørelsen kan påklages jf. Miljøbeskyttelseslovens § 91 inden 30. marts 2017. Søgsmål ved domstolen skal anlægges inden 6 måneder.
Se mere i vedhæftede tilladelse.