Det nye Seniorråd

Valget til Seniorrådet blev afholdt i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017. Vælgerne kunne afgive stemme via Gentofte Kommunes hjemmeside eller pr. brev.

Det nye råds medlemmer og stedfortrædere

Ved valget skulle vælges ni medlemmer og op til ni stedfortrædere. 13 kandidater opstillede og blev godkendt til valget. 

Følgende 9 kandidater blev valgt som medlemmer:

  1. Alf Wennevold
  2. Inger Hee
  3. Susanne Borch
  4. Preben Bildtoft
  5. Per Bjarvin
  6. Ole Scharff-Haarbye
  7. Susi Alsfelt Riise-Knudsen
  8. Mona Gøthler
  9. Else Ørsted.

Følgende 4 kandidater blev valgt som stedfortrædere: 

10. Lise Hjorth
11. Mogens Nielsen
12. Birte Mønster
13. Per Allan Olesen.

Se de 13 kandidaters stemmetal m.v. (PDF)

Der blev afgivet 4.647 stemmer af 19.131 vælgere. Valgdeltagelsen var på 24,3 %.

Seniorrådets opgaver og funktionsperiode 

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre, dvs. udover sociale spørgsmål også sundhed, trafik- og boligforhold, miljø og kultur m.v. 
Det nye Seniorråd tiltræder sin funktionsperiode 1. januar 2018. Funktionsperioden ophører 31. december 2021.

Yderligere oplysninger

Henvendelse til fuldmægtig Karl Bøtker, telefon 39 98 60 40, eller via e-mail til stabogudvikling@gentofte.dk.