Hvad skal der til for at inklusion kan lykkes?

Handicaprådet i Gentofte Kommune inviterer til borgermøde torsdag den 26. oktober kl. 17:00 - 19:30 i Rådhushallen.

NB! Mødet er desværre aflyst.

 

Handicaprådet og Gentofte Kommune ønsker at sætte fokus på, hvordan borgere med særlige
behov gennem et aktivt samarbejde med kommunen kan indtage deres plads i samfundets
mangfoldige fællesskaber.

 

Med afsæt i fem korte personlige beretninger om inklusion, der er lykkedes, og ud fra deltagernes
egne erfaringer, vil borgermødet belyse de fleksible og individuelle indsatser, der skal til, og hvilke
udfordringer der kan være nødvendige at finde løsninger på.

 

De fem personlige beretninger dækker vigtige faser i en borgers liv (se programmet nedenfor), og
vil belyse den mangfoldighed af indsatser, der skal til for at sikre, at også borgere med særlige
behov kan være naturlige medspillere i de mange fællesskaber, vi alle indgår i.

 

Program for mødet

 

17:00: Velkomst ved borgmester Hans Toft

17:10: Velkomst v/ formand for Handicaprådet Hans Rasmussen

17:20: 5 beretninger om inklusion i en vigtig fase af livet

           - Den inkluderende børneinstitution

           - Klassen der inkluderede

           - Et uddannelsesforløb på inklusionens betingelser

           - At blive en rigtig brik på arbejdsmarkedet

           - Når fritiden også bliver inkluderende

 

18:00: Pause og lidt at spise

18:30: Gruppedrøftelser af inkluderende indsatser

19:15: Highlights fra gruppedrøftelserne

19:30: Tak for i aften.

 

 

Målet med borgermødet er:

 

  • At pege på konstruktive løsninger for mennesker med særlige behovs deltagelse i
    aktiviteter i kommunen med reference til aftenens oplæg og ud fra deltagernes egne
    erfaringer og ønsker
  • At gøre opmærksom på løsningernes eventuelle begrænsninger, og hvordan sådanne begrænsninger kan overkommes
  • At opsamle gruppernes kommentarer til et idékatalog med idéer til det fremtidige arbejde på området for mennesker med særlige behov i Gentofte Kommune.

 

Tilmelding: skriv til chm@gentofte.dk, eller ring på tlf. 3998 5051.