Gentofte går forrest - endnu flere skal bevæge sig

Gentofte Kommune har sammen med DIF og DGI indgået en ambitiøs visionskommune-aftale. Målet er, at endnu flere skal dyrke idræt.

Gentofte Kommune er blandt 15 kommuner i Danmark, som af de to idrætsforbund er blevet udvalgt til at være visionskommune - og bliver den anden kommune i Danmark, der underskriver en aftale.

Bevæg dig for livet

Det er DIF og DGIs vision, at i 2025 er 50 % medlem af en idrætsforening og 75 % af alle danskere dyrker idræt. Men for at nå målene i den fælles vision "Bevæg dig for livet" er der brug for kommuner, som gør det endnu bedre for at opveje de kommuner, som ikke kan mønstre så stor idrætsaktivitet. Derfor er målsætningen for Gentofte tårnhøj: I 2025 skal 79 % af de voksne borgere og 90% af de 10-15 årige dyrke idræt.
 
"Borgerne i Gentofte er meget fysisk aktive i fritiden bl.a. i de mange foreninger. Nu sætter vi barren endnu højere med dette samarbejde, for at få endnu flere med. Vi vil arbejde for at facilitere nye muligheder for alle aldersgrupper på tværs i kommunen for at nå de meget ambitiøse mål i aftalen. Visionskommune-aftalen understøtter samtidig på glimrende vis vores nye Idræts- og bevægelsespolitik "Gentofte i bevægelse", og de øvrige aktiviteter vi løbende sætter i værk", siger borgmester Hans Toft om aftalen, som blev underskrevet ved et arrangement i fredags i forbindelse med fejring af Gentofte Sportsparks 75 års jubilæum.
 
I "Bevæg dig for livet" ser man frem til samarbejdet.
 
"Partnerskabet med Gentofte er spændende, fordi det er en kommune, der har ekstremt gode forudsætninger med en høj idrætsdeltagelse og resursestærke borgere. Ved at sætte det i spil og arbejde tæt sammen på tværs af kommunens forvaltninger kan vi aktivere nogle af de udsatte målgrupper, som vi ved er underrepræsenteret i alle idrætsstatistikker. Forhåbentlig kan erfaringerne bruges som inspiration for andre kommuner" siger Per Nedergaard Rasmussen, der er projektleder i "Bevæg dig for livet".

Nye mål for idræt og bevægelse

Med aftalen fortsætter Gentofte Kommune med at rette fokus på øget bevægelse og idræt for alle i kommunen. Tidligere er Gentofte udnævnt til Årets Idrætskommune og Breddeidrætskommune og er tillige Team Danmark-elitekommune. Nu udvides paletten af initiativer på området med Visionskommune-aftalen.

Hvad er en visionskommune?

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Gennem samarbejde med idrættens organisationer kan Gentofte Kommune udnytte eksisterende tilbud til at understøtte målene i aftalen.

Gentofte er den anden kommune i Danmark, der underskriver en aftale. En Visionskommune-aftale løber over min. 5 år.

Partnerskabet mellem DGI og DIF er det største i dansk idræt nogensinde. Det er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden. Visionen er, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation i verden. I 2025 skal 50 procent af danskerne være aktive i en idrætsforening, og 75 procent skal være fysisk aktive.