Årets Initiativpris går til Brandts Haves Venner

Foreningen Brandts Haves Venner har siden 2006 arbejdet for at genskabe, vedligeholde og formidle G.N. Brandts Have i Ordrup.

Med Gentofte Kommunes Initiativpris anerkendes foreningens engagement, der gør det muligt for andre at nyde haven og den helt særlige havekunst, som findes her. Foreningen modtager prisen ved GentofteNatten den 29. september.

Foreningen Brandts Haves Venner blev stiftet i 2006 ud fra et ønske om at udvikle og bevare G.N. Brandts Have. Formålet er at vedligeholde haven som inspiration, studiehave og værne om stedets unikke kulturhistorie.

I sit arbejde tager foreningen udgangspunkt i den verdenskendte gartner G.N. Brandts idéer, principper og hengivenhed til haven, så at havens udtryk bevares. Foreningen mødes ca. otte gange om året til fælles havearbejde og formidler havens mange historier på offentlige rundvisninger flere gange årligt.

Foreningens formand Hans Ove Pedersen glæder sig over anerkendelsen og siger:

"Jeg er allermest glad for, at Initiativprisen giver haven opmærksomhed. Jeg ønsker kun, at Brandts Have skal kendes og bruges. Jeg synes det er helt oplagt at komme her og nyde haven". 

 Borgmester Hans Toft siger: 

"Brandts Haves Venner arbejder med et fantastisk engagement for at bevare og formidle G.N. Brandts Haves udtryk og stemning. Det er et flot arbejde, der fastholder havens kulturhistoriske værdi. Med Gentofte Kommunes Initiativpris er det en glæde at kunne anerkende foreningens gode og vedholdende initiativ, der skaber oplevelser og nye muligheder for alle andre, der besøger haven." 

 Foreningen modtager Initiativprisen ved et arrangement i haven under GentofteNatten den 29. september kl. 15. Her kan man høre mere om haven og nyde en let forfriskning. Alle er velkomne.

Foruden æren består prisen af 25.000 kr. 
 

Om G.N. Brandt

G.N. Brandt var graver på Ordrup Kirkegård fra 1910 til 1927. Derefter arbejdede han som stadsgartner for Gentofte Kommune frem til 1945. I sin ungdom tog Brandt på en del udlandsrejser og de mange ophold bragte ham i kontakt med de nyeste faglige brydninger inden for havearkitekturen i Europa. Han var især inspireret af Art & Crafts-bevægelsen fra England, der brugte planterne som byggematerialer til at skabe rum i en ren og skarp stil. Brandt blev en meget anerkendt landskabsarkitekt og tegnede bl.a. Mariebjerg Kirkegård, der er med i Danmarks Kulturkanon, og mange andre grønne anlæg, som stadig findes. Haven var Brandts private have og et personligt projekt.

Gentofte Kommunes Initiativpris

Gentofte Kommunes Initiativpris er blevet uddelt årligt siden 2008. Prisen går til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet fortrinsvis inden for det sociale eller kulturelle område eller en særlig indsats indenfor idræts- eller erhvervslivet. Udover æren får prismodtageren 25.000 kr.  

Foto: Formand for Brandts Haves Venner, Hans Ove Pedersen, viser rundt i haven.