Bred toårig aftale om budgettet

18 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budgettet for 2019-2020 og overslagsårene 2021-2022.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, og Socialistisk Folkeparti i Gentofte har indgået en toårig aftale om budgettet for Gentofte Kommune.

Budgetaftalen bygger på de gode erfaringer med flerårige budgetaftaler for budgetterne 2015 og 2016 samt 2017 og 2018. Aftalen fokuserer i et fireårigt perspektiv på de udfordringer, som Gentofte Kommune skal skabe løsninger for.

Nøgleordene for forligspartierne er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin – ligesom i de foregående års budgetaftaler. Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge.

Forligspartierne ønsker, at skatten i Gentofte Kommune skal holdes uændret. Det gælder alle former for skat: Indkomstskat, grundskyld og dækningsbidrag. Gentofte Kommune har således også i 2019 landets laveste skattetryk. Budgetaftalen respekterer økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Forligspartierne ønsker at fortsætte de seneste tre års meget positive erfaringer med at skabe sammen med borgerne i opgaveudvalg, så den idérigdom, viden og erfaring, der findes i kommunen, udnyttes.

Derfor har partierne konkret aftalt at igangsætte 12 nye opgaveudvalg i forlængelse af de 23 udvalg, der allerede er afsluttet.

Budgetaftalen indeholder blandt andet følgende nye initiativer:

 • Ny svømmehal: Der afsættes i alt 150 mio. kr. til at øge svømmekapaciteten i Kildeskovs-hallen. Samtidig fortsættes de igangværende udbygninger af de mange idrætsfaciliteter, der blev vedtaget i 2017
 • Ny udskoling: Forligspartierne afsætter 3,7 mio. kr. om året i 2019 og 2020 for at give lærerne i udskolingen mulighed for at implementere anbefalingerne fra det tidligere opgaveudvalg ’Ny udskoling – MIT Campus Gentofte’
 • Specialundervisning: Der afsættes i alt 5,7 mio. kr. årligt til specialundervisningsområdet, herunder til implementeringen af anbefalingerne fra opgaveudvalget om specialundervisning på skoleområdet
 • Gratis psykologhjælp til unge: Der prioriteres midler til et toårigt forsøg med at bevilge gratis psykologhjælp til sårbare unge i alderen 18-25 år
 • Byens Hus – Vi skaber sammen: Der nedsættes et opgaveudvalg om udvikling af det borgerdrevne hus på Hellerupvej (den tidligere internationale skole)
 • Ungemiljø: Der afsættes 2 mio. kr. til indretning af et nyt ungemiljø på Hellerupvej, hvor der allerede i dag er aktiviteter for denne målgruppe
 • Affaldssortering og genanvendelse: Der afsættes 10,1 mio. kr. til investeringer over en 2-årig periode i beholdere til affaldssortering ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger mv.
 • FN’s 17 verdensmål: Der nedsættes et opgaveudvalg, der skal anbefale, hvilke af de 17 verdensmål, der især har relation til udviklingen i Gentofte Kommune, og hvordan Gentofte i særlig grad konkret kan bidrage til opfyldelsen af disse lokalt?
 • Det grønne Gentofte: Der nedsættes et opgaveudvalg, der skal komme med anbefalinger til hvordan indtrykket af Gentofte som en grøn kommune kan bibeholdes både i vejbilledet og i villaområder
 • Det internationale Gentofte: Der nedsættes et opgaveudvalg, der skal komme med anbefa-linger til, hvordan Gentoftes 9.000 udenlandske borgere kan blive en endnu større del af fællesskabet i kommunen
 • Styrket beskæftigelsesindsats: Forligspartierne afsætter 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 til at give ledige en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats
 • Modernisering af Tranehaven og nye plejeboliger ved Jægersborghave fortsætter som tidligere besluttet af forligspartierne.

 

12 nye opgaveudvalg

Der nedsættes i alt 12 nye opgaveudvalg om følgende temaer:

 • Indretning af ungdomsboliger 
 • ’Vi skaber sammen’
 • FN’s 17 verdensmål i Gentofte
 • ’Byens Hus’ – Vi skaber sammen
 • Tryghed for borgerne
 • Flere i ordinært arbejde eller uddannelse
 • Unges sundhed og trivsel
 • En times motion om dagen
 • Ny svømmehal ved Kildeskovshallen 
 • Innovative transportformer
 • Det grønne Gentofte
 • Det internationale Gentofte.

 

Ansvarlig for siden:

Budget og Regnskab
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,