Sammen om de bæredygtige ideer

Ny hjemmeside skal fremme bæredygtige initiativer i Gentofte og gøre det lettere at dele erfaringer og hjælpe hinanden.

Udsnit af bæredygtigtgentofte.dk med diverse tekst

Den nye digitale platform bæredygtigtgentofte.dk er i luften nu. Her kan du blandt andet se, hvilke bæredygtige tiltag der foregår i Gentofte, og du kan få sparring til at gøre din bæredygtige ide til virkelighed.

"Vi har skabt en digital platform, hvor vi kan mødes og hjælpe hinanden til at realisere bæredygtige ideer. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil styrke bæredygtige initiativer i Gentofte - og vi vil gøre det sammen med foreninger, virksomheder og aktive borgere", fortæller formand for Teknik og Miljøudvalget, Karen Riis Kjølbye.

Fælles arbejde med strategien for Bæredygtigt Gentofte

Den nye hjemmeside tager afsæt i Gentofte Kommunes Bæredygtighedsstrategi 'Sammen om et bæredygtigt Gentofte', der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen sidste år, og som borgere og politikere har skabt sammen i et opgaveudvalg. Strategien har fokus på at skabe mindre miljøbelastning, god livskvalitet og mere natur og miljø til glæde for nuværende og kommende generationer.

"Vi har i en årrække haft stort fokus på bæredygtighed i Gentofte Kommunes drift. Men det er afgørende, at vi alle sammen, både kommune, borgere, foreninger og virksomheder gør en ekstra indsats, hvis vi skal styrke bæredygtigheden i Gentofte", forklarer Karen Riis Kjølbye.

Bæredygtighed er et bredt begreb, og initiativerne kan være inden for energi, affald, transport, genbrug, klimatilpasning, natur og meget andet. Nogle af de initiativer, der allerede nu er at finde på bæredygtigtgentofte.dk, er blandt andet byhaven Grøntofte, hvor der på frivillig basis dyrkes grønt sammen med de andre i nabolaget, og virksomheden Hellerup Foodmarket i MENY Rotunden, der lærer skolebørn, hvordan man reducerer madspild.

"I forbindelse med arbejdet med Gentofte Kommunes bæredygtighedsstrategi 'Sammen om et bæredygtigt Gentofte' blev vi opmærksomme på, at borgerne ikke altid synes, det er let at føre de frivillige, grønne initiativer ud i livet og at der er brug for hurtigere hjælp og støtte fra andre, fx kommunen. Derfor fungerer den nye hjemmeside også som en overskuelig indgang til kommunen og andre aktører, og en vej til hurtig dialog om den bæredygtige ide", fortæller Karen Riis Kjølbye.

Ildsjælene er med

Flere af kommunens ildsjæle indenfor bæredygtighedsområdet har da også været en god hjælp under udviklingen af sitet, hvor du også kan læse deres historie om vejen fra løs ide til flyvefærdigt projekt for at inspirere besøgende på sitet.

En af grundtankerne bag bæredygtigtgentofte.dk er netop, at borgere skal kunne inspirere hinanden og bruge hinandens erfaringer til at blive endnu klogere på bæredygtighed. Derfor vil det også være muligt at melde sig ind i et uformelt netværk, hvor man bliver opdateret på de nyeste bæredygtige initiativer i kommunen. Samtidig kan sitet også bruges til at efterspørge hjælp til forskellige bæredygtige initiativer, ligesom sitet kan fungere som en indgang til, at man kan engagere sig i hinandens projekter.

Besøg hjemmesiden bæredygtigtgentofte.dk

Læs mere om klima og bæredygtighed på gentofte.dk