12 millioner mere til skoleprojekt

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har netop modtaget 12 millioner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Dermed kan skolerne i de tre kommuner fortsætte arbejdet med det store fælles skoleprojekt 'Synlig læring'.

Med 12 millioner fra A.P. Møller Fonden kan Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner fortsætte arbejdet med at synliggøre mål og læring for børnene, og give dem gode strategier til at arbejde med deres læreprocesser.

Både elever og lærere arbejder bl.a. løbende med tre grundspørgsmål i forhold til læring: hvor er jeg, hvor skal jeg hen og hvad skal mine næste skridt være?

Elever rustes til fremtiden

Alle skoler i de tre kommuner har i de sidste to-tre år arbejdet med at dygtiggøre sig og implementere de forskellige elementer af projektet. Med de 12 millioner kr. fra A.P. Møller Fonden har kommunerne fået støtte til at forsætte arbejdet med Synlig læring på skolerne til gavn for den enkelte elevs læring og udvikling.

"Med den nye donation kan vi bl.a. fortsætte med at styrke vores fokus på, at eleverne oplever progression i deres læring og bliver så dygtige de kan, så de også fremover kan begå sig i vores samfund", siger Pia Nyring (K), formand for Skoleudvalget i Gentofte Kommune.

Bevidste mål for læring

Visionen er, at alle elever skal lære at lære mere, og konkret handler det om at gøre eleverne bevidste om målene for deres læring, at give og modtage feedback og arbejde målrettet med strategier for at lære mere.

De første to-tre år med forløbet "Alle elever skal lære at lære mere" har med et nyt og anderledes syn på læring sat skub i en forandringsproces på skolerne, hvor eleverne på en motiverende måde skal trives og udfordres i deres læringsprocesser. Denne udvikling forsætter i forløbets anden fase med fokus på kapacitetsopbygning, forankring og understøttende kompetenceudvikling for medarbejderne og skoleledelserne.

Mere om Synlig Læring

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal − A.P. Møller Fonden - har to gange tidligere støttet de tre kommuners fælles projekt med 7 millioner i 2015 og yderligere 3 millioner i 2017. De 12 millioner, som A.P. Møller Fonden nu har valgt at støtte projektet med er altså den største enkeltstående bevilling
  • Synlig læring er en evidensbaseret undersøgelse, der bygger på viden om, hvordan lærere og pædagoger bedst muligt tilrettelægger forløb, der fremmer børns læring
  • Donationen understreger troen på potentialerne i projektet om bl.a. at skabe bedre praksis og læring for hver enkelt elev. Og det viser den fælles interesse i at følge projektet til dørs og sikre, at det faktisk bliver forankret og konsolideret helt ud i de enkelte læringsmiljøer og hos alle elever og medarbejdere.
  • Udviklingsforløbet har kompetenceforløb rettet mod de ca. 2800 ledere, lærere og pædagoger, der arbejder i de tre kommuner
  • Eleverne rykker sig og lærer at lære mere, når de i deres læreprocesser bliver bevidste om, hvad der skal læres, har metoder til at nå dertil og ved, hvornår de er i mål. Det sker, når eleverne oplever differentierede læringsforløb og læringsmiljøer, hvor der tages udgangspunkt i elevernes reelle forudsætninger, interesser og behov.