Tilladelse til stensætning

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til etablering af stensætning på Richelieus Alle 10-12, på en række vilkår.

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til etablering af stensætning på Richelieus Allé 10-12, 2900 Hellerup, matr. nr. 17hs og 17 kd, Hellerup, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Gentofte Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Se nedenfor under ’dokumenter’ for at læse afgørelsen i sin fulde længde.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Magnus Jensen Hauch, mjh@gentofte.dk eller tlf.: 39 98 85 79. Venligst henvis til sagsnummer GEO-2019-00135.