Tilladelse til ændring af kystbeskyttelse på Strandvejen 42, Tuborg Syd

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til ændring af kystbeskyttelse på Strandvejen 42, 2900 Hellerup, mellem byggefelt II og III.

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til ændring af kystbeskyttelse mellem byggefelt II og III på Tuborg Syd, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, matr. nr. 11a, Hellerup, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Gentofte Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Se under ’dokumenter’ for at læse afgørelsen i sin fulde længde samt ansøgningsmateriale.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Magnus Jensen Hauch på mail miljo@gentofte.dk eller telefon 39 98 85 79. Venligst henvis til sagsnummer GEO-2019-00053.