Badning og ophold i og på vandet frarådes ved Skovshoved Havn (Skovshoved Havbad og den sydligt beliggende badebro)

På grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet i fx kajak.

Der er konstateret en lækage på en overløbsledning tæt ved Skovshoved Havbad. Det betyder, at når det regner kraftigt, sker der udledning af spildevand.

Inden for de kommende ca. 3 uger, hvor kommunens forsyningsselskab Novafos reparerer ledningen, vil der ved kraftig regn være kortere perioder, hvor der sker udledning af spildevand tæt ved havneområdet. Dvs. at der kan være perioder, hvor det regn- og spildevand, der normalt aflastes via det kystfjerne overløb 1,6 km fra kysten, vil blive aflastet mere kystnært.

Det vurderes, at den kystnære udledning kan påvirke vandkvaliteten omkring hele Skovshoved Havn. Efter samråd med embedslægen fraråder Gentofte Kommune derfor badning ved Skovshoved Havbad og den sydligt beliggende badebro ved Skovshoved Havn i den periode, hvor reparationsarbejdet foregår.

I forhold til de øvrige badesteder på strandene i Gentofte Kommune opfordrer vi til at følge badevandsudsigten på badevand.dk.

Det der kommer til at foregå de kommende uger (forventet uge 42-45) er følgende:

Kommunens vandforsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk med at få tætnet ledningen. Men ledningen er placeret således, at der er store udfordringer i at kunne udføre arbejdet.

De to pontonbroer ved kajakpladsen flyttes, så der kan arbejdes over overløbsledningen.

Nordic Marines skib er ankommet den 16. oktober, hvorfra dykker- og entreprenørarbejdet skal foregå. Der opsættes afspærringer og indrettes arbejdsplads, så arbejdet kan gennemføres.

Hvis arbejdet går som planlagt, og omfanget af lækagen på ledningen ikke viser sig værre eller mere kompliceret end vurderet, kan det samlede arbejde forventes at vare ca. tre uger alt efter vejrforholdene.

Badning ved Skovshoved Havn frarådes indtil utætheden på overløbsledningen er udbedret og vandprøver kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god.

Vi opfordrer borgerne til at respektere den nødvendige afspærring under Novafos’ arbejde samt i forhold til badevandskvaliteten at holde øje med opsatte skilte og tjekke flagstatus på badevand.dk.

Ønskes yderligere oplysninger, henviser vi til Natur og Miljø tlf. 39 98 85 75 eller Novafos' vagttelefon 44 20 80 80.


Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,