Ministerbesøg og ros til Jobcenter Gentofte

Jobcenteret i Gentofte Kommune er blandt landets bedste til at få borgere med nedsat arbejdsevne i fleksjob. Det fik forleden beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at slå vejen forbi for at se og høre, hvordan kommunen har båret sig ad.

På bare tolv måneder har Gentofte Kommunes jobcenter skabt hele 103 nye fleksjob. Dermed har kommunen på rekordtid halveret ledigheden blandt gruppen af borgere med nedsat arbejdsevne fra 21 til 11 procent.

Den udvikling fik forleden beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at slå vejen forbi Jobcentret på Maltegårdsvej for at høre, hvordan kommunen har løst udfordringen.

Under sit besøg hørte ministeren blandt andet om hvor vigtigt det er, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og forventninger til egen arbejdssituation, og om kommunens bestræbelser på at skabe en tæt dialog mellem kommune, virksomhed og borger.

Efter mødet var det en opløftet minister, der gav sig tid til en kort kommentar:

"Jeg tager med videre, at indsatsen organiseres på en sådan måde, at det er borgerens ønske om, hvor borgeren gerne vil hen, der står højest for alle implicerede", sagde Peter Hummelgaard og fortsatte: 

"Kommuner er forskellige, men jeg tror, der er meget, som vi inde på centraladministrationen kan lære af det her, og jeg tror, at der er meget, som andre kommuner kan lære af det i særdeleshed. Jeg går herfra opløftet og inspireret", sagde ministeren, før han gik mod den ventende ministerbil.

Gentofte Kommunes indsats på området er led i den nationale satsning, ”Udvikling i fleksjob II”, og er støttet af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Beskæftigelse.