Nyheder februar 2019

Nyheder

VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd

Gentofte Kommune har truffet afgørelse om VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Hvem skal have Initiativprisen i 2019?

Er der en forening, en person eller en gruppe, der har gjort en forskel for dig? Så er er det nu, du skal til tasterne og indstille kandidater til Gentofte Kommunes Initiativpris.

RSS