Gentofte får unikt værested for unge

Værestedet UNIK på Tranegårdsvej i Hellerup skal give nuværende og tidligere anbragte unge en god start på voksenlivet.

Unge, der er eller har været anbragt udenfor hjemmet, kæmper oftere med lavt selvværd og dårlig trivsel end jævnaldrende unge. De dropper oftere ud af en uddannelse, har sværere ved at fastholde et arbejde og har typisk et mindre socialt netværk end andre unge.
 
Dette skal et nyt værested være med til at gøre op med.
 
Den 22. januar åbner Gentofte Kommune i samarbejde med Foreningen Børn og Unges Trivsel Værestedet UNIK på Tranegårdsvej i Hellerup.
 
Det nye tilbud er for unge på 15-22 år, der enten er eller har været anbragt uden for hjemmet, eller som enten har eller har haft en fast kontaktperson tilknyttet.
 
Gentoftes borgmester, Hans Toft, glæder sig over det nye værested, der bygger videre på de anbefalinger, som Kommunalbestyrelsen fik fra et opgaveudvalg af borgere og politikere i 2017. Opgaveudvalget for anbringelser betonede blandt andet vigtigheden af at inddrage frivillige i mødet med de unge.
 
- Med Værestedet UNIK giver vi vores unge, der har haft en svær opvækst, endnu bedre muligheder for at skabe netværk. Her vil de både kunne møde andre unge, omsorgsfulde frivillige og dygtige fagprofessionelle, der i fællesskab giver dem endnu bedre muligheder for at skabe et godt liv for sig selv og andre
, siger Hans Toft.
 

Individuelle forløb

I Værestedet UNIK mødes de unge af faste medarbejdere, af psykologer og terapeuter og af en gruppe særligt dedikerede frivillige, de såkaldte kernefrivillige.
Det gør det muligt at tilbyde de unge individuelt tilpassede forløb, der både styrker deres personlige, faglige og sociale kompetencer. Og det er noget, de unge har brug for, fortæller formanden for Børn og Unges Trivsel, Heidie Graversen:
 
- Den modgang, alle unge møder i livet, slår dobbelt så hårdt, når man er særligt sårbar. Det er ofte disse unge, vi møder i UNIK, som ikke har en familie eller et sundt netværk, som de kan vende hverdagens knubs og udfordringer med. Det er hér, Værestedet UNIK gør en stor forskel for dem, fordi vi giver de unge nye muligheder gennem det sunde fællesskab og de aktiviteter, vi tilbyder, siger Heidie Graversen.
 

Terapi og lektiehjælp

Værestedet sigter på at give den enkelte tro på, at de kan lykkes med uddannelse, job og bolig, og hvad voksenlivet ellers har at byde på. Tilbuddene spænder vidt: Fra individuelle psykologforløb, gruppeterapi, walk'n'talks og mindfulness til fælles madlavning, café, lektiehjælp og kulturelle aktiviteter.
 
Den officielle åbningsreception for Værestedet UNIK finder sted den 22. januar på Tranegårdsvej 77 i Hellerup fra kl. 17-18.30. Værestedet vil fremover have åbent mandag til torsdag fra kl. 13.
 

Fakta om UNIK

Oprettelsen af Værestedet UNIK i Gentofte er et led i Gentofte Kommunes indsats for unge, der har været anbragt. Værestedet UNIK støttes af Socialstyrelsen gennem projektet Styrmand i eget liv.
 
UNIK-konceptet er udviklet af Foreningen Børn og Unges Trivsel og er en dokumenteret efterværnsmodel, der løfter de unge ind i en selvstændig voksentilværelse. Centralt i konceptet er, at de unge får en håndholdt og individuelt tilrettelagt støtte. Læs mere om Børn og Unges Trivsel på www.børnogungestrivsel.dk