Højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om forlængelse af tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, matr. nr. 31g, Gentofte.

Kystdirektoratet meddelte 27. juni 2018 tilladelse til genetablering af den eksisterende højvandsmur på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, med vilkår om at etableringen skulle færdiggøres inden et år, dvs. inden 27. juni 2019.

Gentofte Kommune overtog pr. 1. september 2018 myndighedskompetencen for kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet.

Der ansøges om fristforlængelse på tre måneder for færdiggørelse frem til 27. september 2019. Ansøgningen om forlængelse skyldes forsinket byggeproces, samt et ønske om ikke at færdiggøre etableringen i badesæsonen (1. juni – 31. august).

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til Natur og Miljø, miljo@gentofte.dk eller telefon 39 98 85 75 senest den 25. januar 2019.