Afgørelse om kystbeskyttelse på Sigridsvej 25

Gentofte Kommune meddeler afgørelse om forlængelse af tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på matr. nr. 31g, Sigridsvej 25, 2900 Hellerup.

Tilladelsens oprindelige frist for færdiggørelse forlænges fra 27. juni 2019 til 27. september 2019.

Se under ’dokumenter’ for at læse afgørelsen i sin fulde længde.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Magnus Hauch, mjh@gentofte.dk eller tlf.: 39 98 85 79. Venligst henvis til sagsnummer GEO-2018-00830.