Afgørelse om forlængelse af tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på Sigridsvej 25

Gentofte kommune meddeler afgørelse om forlængelse af tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på matr. nr. 31g, Sigridsvej 25, 2900 Hellerup.

Fristen for færdiggørelse af kystbeskyttelsesmuren forlænges fra 27. september 2019 frem til midten af december 2019.

Derudover forlænges også den midlertidige tilladelse til byggepladshegnet, der findes på strandarealet på matr. nr. 31g. frem til tidspunkt for kystbeskyttelsesmurens færdiggørelse.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Magnus Hauch, mjh@gentofte.dk eller tlf.: 39 98 85 79. Venligst henvis til sagsnummer GEO-2018-00830.