Højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25, Hellerup

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om yderligere forlængelse af tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, matr. nr. 31g, Gentofte.

Gentofte Kommune meddelte den 29. januar 2019 tilladelse til forlængelse af frist for færdiggørelse af genetablering af kystbeskyttelsesmuren på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup. Fristen blev forlænget til 27. september 2019.

 

Tilladelsen til retablering af kystbeskyttelsesmuren blev oprindeligt meddelt af Kystdirektoratet den 27. juni 2018. Der er ansøgt om yderligere forlængelse, grundet forsinket byggeproces, således at muren bliver færdiggjort senest medio december 2019. Det sikres, at adgangen langs stranden vil blive opretholdt i arbejdsperioden. Der kan dog forekomme kortere tidsrum, hvor det af sikkerhedshensyn bliver nødvendigt at spærre af.

 

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til Natur og Miljø, miljo@gentofte.dk eller telefon 39 98 85 75 senest den 25. oktober 2019.