Budgettet for 2021 vedtaget

Budgettet for 2021 (Gentofte-Plan) blev vedtaget ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 15. oktober 2020.

Bag det to-årige budget står Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Budgettet indeholder en skattestigning, som er en konsekvens af den ny udligningslov, Folketinget vedtog i juni. Udligningsloven giver Gentofte Kommune en ekstraregning på over 500 millioner kroner om året efter få år.

Det er forligspartiernes klare holdning og beslutning, at borgere i kommunen ikke skal opleve serviceforringelser på grund af den nye udligningsregning, som Folketinget i juni udskrev til borgerne i Gentofte Kommune. Det er samtidig afgørende for budgetpartierne, at kommunen fortsat har en langsigtet, sund og robust økonomi. Derfor hæves kommuneskatten til 23,63% i 2021 og – som konsekvens af udligningsreformen – til 24,00% i 2022, 24,17% i 2023, 24,34% i 2024 og 24,56% i 2025.

Skatteprocenten i 2021 på 23,63% er mindre end frygtet. Dette skyldes, at Gentofte Kommune den 13. oktober har fået tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om, at kommunen bliver fritaget for at betale en ekstra skattesanktion i 2021.

Gentofte Kommune er blandt de billigst administrerede kommuner i Danmark, men for at begrænse skattestigningen hos borgerne ønsker forligspartierne, at der gennemføres effektiviseringer på 40 mio. kr. inden for primært administration. Beløbet forventes nået via bl.a. fortsat arbejde med digitale løsninger, udbud og overholdelse af indkøbsordninger, formindsket sygefravær og optimering af kørsel. Forligspartierne har tillid til, at de løbende effektiviseringer fortsætter i de kommende år.

 

Læs mere om budgettet og budgetaftalen her