Midlertidig besøgsrestriktion på plejehjem, aflastningspladser og Tranehaven

Gentofte Kommune er i dag af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet pålagt at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv.

Gentofte Kommune er i dag af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet pålagt at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv. med virkning fra den 11. september og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet.

 

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer:

 

1) at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og

 

2) at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. kun kan ske i en kritisk situation eller af den nærmeste pårørende til beboeren.

 

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og beboerens egen bolig.

 

Hvis du som pårørende ønsker at komme på besøg, beder vi dig tage kontakt til medarbejderne på stedet.

 

Baggrunden for besøgsrestriktionen er forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet. Både kommuner med et forhøjet smittetryk, og kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner, er omfattet af besøgsrestriktionerne.

 

Læs hele påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (pdf)