Ansøgning om kystbeskyttelse matr. 31al, Gentofte, Sigridsvej 22 2900 Hellerup

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af etablering af kystbeskyttelsesmur til erstatning af en ældre mur.

Gentofte Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (Lov om Kystbeskyttelse mv. LBK nr. 57 af 21/01/2019). Jf. kystbeskyttelseslovens § 5 skal ansøgningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Derudover foretages screening ift. konsekvensvurdering (Kysthabitatbekendtgørelsen BEK nr. 1062 af 21/08/2018) og screening ift. miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

 
Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til Natur og Miljø på miljo@gentofte.dk eller telefon 39 98 85 75  senest den 4. september 2020.