Afgørelse om forlængelse af tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25

Gentofte kommune meddeler afgørelse om forlængelse af tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på matr. nr. 31g, Sigridsvej 25, 2900 Hellerup.

Fristen for færdiggørelse af kystbeskyttelsesmuren på matr. nr. 31g, Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, forlænges frem til slutningen af april 2020.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Natur og Miljø, miljo@gentofte.dk eller tlf.: 39 98 85 75. Venligst henvis til sagsnummer GEO-2018-00830.