Røgfri skoletid på vej

Efter sommerferien er det slut med at ryge i skoletiden for elever og medarbejdere på kommunens skoler.

Efter nytår bredes retningslinjerne ud, så de gælder for alle kommunens arbejdspladser. 

De nye retningslinjer for rygning blev besluttet af kommunalbestyrelsen mandag aften, så der indføres røgfri skoletid på alle folkeskoler fra 1. august og røgfri arbejdstid på alle kommunens arbejdspladser fra 1. januar 2021.

- Røgfri arbejdstid kan øge medarbejdernes sundhed og giver os samtidig mulighed for at være bedre forbilleder for borgerne – ikke mindst når det gælder børn og unge. Jeg er glad for, at Kommunalbestyrelsen har givet os god tid til, i tæt samarbejde med medarbejderne, at indføre ordningen, siger kommunaldirektør Torben Frølich.

Når røgfri skoletid og røgfri arbejdstid træder i kraft, er det ikke længere tilladt at ryge i arbejdstiden - hverken på eller uden for kommunens matrikler. De eneste der er undtaget, er overenskomstansatte medarbejdere, der selv betaler for deres pauser. De vil fortsat kunne ryge uden for kommunens matrikler.

Røgfri skoletid og røgfri arbejdstid gælder både cigaretter, e-tobak, snus og andre tobaksprodukter.

Udspringer af opgaveudvalg

Forslaget om nye retningslinjer for rygning på skolerne er et resultat af arbejdet i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel, der blandt andet arbejder for at færre unge i Gentofte ryger. Med røgfri skoletid ventes færre børn og unge at se deres rollemodeller ryge, hvad enten det er andre skoleelever eller lærere. Det vil ifølge forskning og erfaringer fra andre steder virke forebyggende.

Samtidig ønskede kommunalbestyrelsen at udbrede tiltaget, så det gælder på alle kommunens arbejdspladser.

Med de nye retningslinjer lægger Gentofte sig på linje med 47 andre kommuner og de fem regioner, der enten har eller planlægger at indføre røgfri arbejdstid i løbet af året.