Hvem skal have Gentofte Kommunes Initiativpris i år?

Er der en forening, en person eller en gruppe, der har gjort en forskel for dig? Så er er det nu, du kan indstille kandidater til Gentofte Kommunes Initiativpris.

2020 var på mange måder et skelsættende år. Gamle vaner måtte brydes og vi måtte tænke nyt. Heldigvis er der altid masser af initiativ og idérigdom i Gentofte – derfor uddeler kommunen årligt Initiativprisen.

Prisen, der foruden æren udløser 25.000 kr., gives hvert år til en person eller en gruppe af personer, der har gjort en særlig indsats for lokalsamfundet, fortrinsvis inden for det sociale eller kulturelle område eller inden for idræts- eller erhvervslivet. Gentofte har en lang tradition for, at borgere engagerer sig, så det kommer fællesskabet til gode – og dét gode initiativ anerkendes med Initiativprisen.

Din kandidat

Har du et forslag til, hvem der er årets initiativtager, så send din indstilling med navn og begrundelse til kulturkonsulent Per Sohl på ps@gentofte.dk sammen med kontaktoplysninger på den person eller forening, du indstiller. Per Sohl skal have dit forslag inden den 1. marts 2021. Prisen uddeles under Kultur & Festdage i juni. 

Sidste år var det Initiativtager og projektleder Christina Wex, der fik Initiativprisen for sit arbejde med Akademiet Fodbold Fulton, der giver drenge fra 7. til 9. klasse en ny slags skoledag med fodbold i centrum. Tidligere er prisen bl.a. gået til Lions Club Hellerup, til lokalhistoriker Niels Ulrik Kampmann Hansen og til foreningen Brandts Haves Venner.

Læs mere om kommunens Initiativpris