Hvad kan vi lære af coronatiden?

Gentofte Kommune gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne.

Vi ønsker at lære af coronatiden. Derfor gennemfører vi lige nu en spørgeskemaundersøgelse for at få et indblik i, hvordan borgerne i Gentofte Kommune oplever vores måde at håndtere tingene på her i coronatiden - alt lige fra driften af vuggestuer, skoler, plejeboliger og jobcenter m.m. til vores generelle håndtering af nedlukninger og genåbninger.

Gå til spørgeskemaet via linket

Det tager ca. 10-15 minutter at gennemføre, og alle besvarelser behandles fuldt fortroligt. En mindre gruppe borgere har også fået tilsendt undersøgelsen med e-Boks - men den skal kun besvares et af stederne. Svarfrist den 24. marts.

Tak for hjælpen!