Nyheder

Nyheder

VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd

Gentofte Kommune har truffet afgørelse om VVM-tilladelse til boligbyggeri på Tuborg Syd efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Hvem skal have Initiativprisen i 2019?

Er der en forening, en person eller en gruppe, der har gjort en forskel for dig? Så er er det nu, du skal til tasterne og indstille kandidater til Gentofte Kommunes Initiativpris.

Etablering af kunstgræsbane på GVI er ikke VVM-pligtigt.

Gentofte Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at etablering af en kunstgræsbane ved Gentofte-Vangede Idrætsforening (GVI) ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Velkommen til Byens Hus

Borgerne i Gentofte Kommune har fået et nyt hus. Et sted, hvor frivillighedskulturen i Gentofte kan udvikle sig i strukturerede rammer, og hvor fællesskaber, læring og formidling er i fokus. Byens Hus, kalder vi det.

Højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om forlængelse af tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på Sigridsvej 25, 2900 Hellerup, matr. nr. 31g, Gentofte.

RSS