Nyheder

Nyheder

Midlertidig udledningstilladelse ved Tuborg Nord

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig udledning af vand fra kystnær byggegrube, i forbindelse med etablering af ny pumpestation i umiddelbar nærhed af eksisterende pumpestation i Tuborg Havn.

Informationsmøder om skoleindskrivning

Få overblik over de kommende informationsmøder på kommunens skoler. Møderne er målrettet forældre til børn, som starter i 0. klasse til august 2017.

RSS