Nyheder

Nyheder

Miljøgodkendelse af Tuborg Syd

Gentofte Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Tuborg Syd – midlertidigt anlæg til genanvendelse og mellemdeponering af jord og beton samt tilladelse til udledning af lænsevand.

Kom til Dannelseskonference

Den 6. oktober afholder vi en Dannelseskonference, hvor vi (gen)starter en dialog om dannelse i folkeskolen i det 21. århundrede.

Bred toårig aftale om budgettet

17 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budgettet for 2017-2018 og overslagsårene 2019-2020.

Rådhusdage 2016

Alle borgere i kommunen over 65 år inviteres igen i år til Rådhusdage på Rådhuset.

Lysende fliser forebygger faldulykker

Ældre på kommunens dagcentre forbedrer deres balance og muskelstyrke ved at træne på såkaldte Moto-fliser, der får træningen til at gå som en leg.

Forening bag Skovshoved Havbad godt på vej

Arbejdsgruppen på 9 personer, som blev valgt på et borgermøde den 22. juni 2016 har lige siden arbejdet med stor ihærdighed med forberedelsen af dannelsen af den nye forening.

RSS