Nyheder

Nyheder

Bred toårig aftale om budgettet

17 ud af 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budgettet for 2017-2018 og overslagsårene 2019-2020.

Rådhusdage 2016

Alle borgere i kommunen over 65 år inviteres igen i år til Rådhusdage på Rådhuset.

Lysende fliser forebygger faldulykker

Ældre på kommunens dagcentre forbedrer deres balance og muskelstyrke ved at træne på såkaldte Moto-fliser, der får træningen til at gå som en leg.

Forening bag Skovshoved Havbad godt på vej

Arbejdsgruppen på 9 personer, som blev valgt på et borgermøde den 22. juni 2016 har lige siden arbejdet med stor ihærdighed med forberedelsen af dannelsen af den nye forening.

Nye anbefalinger til god integration

Flygtninge skal mødes med forventningen om, at de både kan og vil tage medansvar for egen integration, og at de vil bidrage til fællesskabet med de kompetencer, de hver især besidder.

RSS