Nyheder

Nyheder

Falske breve fra Nets DanID

Der cirkulerer i øjeblikket falske, fysiske breve, der ser ud som om, de er afsendt fra Nets DanID, og som omhandler NemID. Du skal undgå at besvare brevet.

Udledning af spildevand ved Skovshoved Havn

Fra 24. maj 2020 og fem dage frem vil Novafos’ pumpestation på Skovshoved Havn midlertidigt udlede mekanisk renset spildevand i Øresund. Spildevandet udledes 1,5 kilometer fra kysten i en periode på fem dage.

RSS