Nyheder

Nyheder

Afbrænding af holme i Gentofte Sø

For at forhindre tilgroning af holmene i Gentofte Sø, gennemfører Park og Vej en kontrolleret afbrænding af to af søens holme i januar og februar.

Aflysning af valg til Integrationsrådet

Det er tidligere oplyst, at der afholdes valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til Integrationsrådet på valgmøde den 22. februar 2018. Valget aflyses imidlertid, da de rettidigt opstillede kandidater på forhånd er sikret en plads i rådet.

Gentoftekunstneren 2018

Hvert år i januar udnævner Gentofte Kommune en lokal, professionel kunstner til Gentoftekunstner for året. I år går æren til Morten Steen Hebsgaard.

Aktiv Vinter 2018

Læs om de spændende aktiviteter til alle børn og unge i vinterferien.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Kommunalbestyrelsen udpeger 12 medlemmer og 2 tilforordnede repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget fungerer i en 4-årig periode.

Tegn logoet til UNICEF BY

Gentofte er UNICEF By i hele 2018, men mangler et godt logo, som byens børn og unge opfordres til at tegne.

RSS