Borgmester

Borgmester i Gentofte Kommune er Hans Toft (C).

Borgmestersekretariatet hører under Vicekommunaldirektøren og har disse ansvarsområder:

  • Sekretariat for borgmester, kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og teknisk direktør samt den juridiske enhed
  • Sekretariatsbetjening af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget
  • Sekretariat for Bevillingsnævn, Huslejenævn, Beboerklagenævn og Lokalrådet
  • Administrative opgaver for den øverste ledelse i kommunen. 
     

Leder af borgmestersekretariatet: Lars Nibelius.

Borgmestersekretariatet telefon: 39 98 00 05.

Mail: borgmesteren@gentofte.dk 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,