Kultur og Unge

Gentofte Kommune varetager drift af:

 • Gentofte Hovedbibliotek, med Lokalhistorisk Arkiv og Tranen
 • Fem bydelsbiblioteker i Ordrup, Gentofte, Dyssegård, Jægersborg og Vangede
 • Kulturskolerne
 • Gentofte Musikskole
 • Musikbunkeren
 • Det Grå Pakhus
 • Festivalerne: Streetfestival, Kultur & Festdage, Sommerjazz Gentofte, Golden Days Festival og GentofteNatten
 • Formidlingscenter Garderhøjfortet
 • Centralbiblioteket for Region Hovedstaden
 • Kulturklub Gentofte – et tværkulturelt markedsføringsinitiativ
 • Børnekultur i tværgående perspektiv
 • Ungekultur i tværgående perspektiv.

Gennem puljer støtter Gentofte Kommune kulturtilbud for børn, unge og voksne.

Gentofte Kommune yder tilskud til:

 • Øregaard Museum
 • Gentofte Musikskole
 • Bellevue Teatret
 • Gentofte Kino

Chef for Kultur og Unge: Stine Wilms Høyer - swi@gentofte.dk