Strategisk Udvikling og Support

Strategisk Udvikling og Support er en tværgående enhed, der løser opgaver på tværs af Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Opgaverne er mangesidede og foranderlige. Det afspejler sig i opgaveporteføljen for både ledelse og medarbejdere i enheden. Samtidig er flere medarbejderne i Strategisk Udvikling og Support dedikeret særligt til opgaverne på dagtilbudsområdet og skoleområdet.

I Strategisk Udvikling og Support arbejder vi for, at opgavernes forløb og resultater er synlige og med fokus på effekt for borgere og brugere.

Vi har et særligt strategisk, tværgående blik for opgaverne i hele Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, samtidig med at der sikres en udvikling og understøttelse af initiativer og tunge driftsopgaver.

Enheden skal sikre en sammenhængsforståelse for medarbejdere, ledelse og borgere, herunder institutioner.

Der er knapt 50 medarbejdere og ledere tilknyttet Strategisk Udvikling og Support.

Chef for Strategisk Udvikling og Support:
Susanne Hostrup Lanstorp - sula@gentofte.dk

Afdelingen består af seks teams:

SUS Dagtilbud:
leder Mette Enevold Waldhausen - meec@gentofte.dk

SUS Faglig Administration:
leder Mette Harder - mh@gentofte.dk

SUS IT, Skole og Dagtilbud:
leder Michael Hansen - miha@gentofte.dk

SUS Ledelsesunderstøttelse:
leder Christine Elisabeth Riis - cer@gentofte.dk

SUS Skole:
leder Maria Bruun - marb@gentofte.dk

SUS Tværgående Konsulentunderstøttelse:
leder Louise Brønholm - lobr@gentofte.dk